Komunikaty
ZAMKNIĘTY
MOST CŁOWY
- zmiany
w komunikacji
Rozkłady jazdy
Ceny biletów
 
CENTRALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ
 
SZCZECIŃSKA KARTA RODZINNA
 
bilet przez komórkę:
moBilet
SkyCash
 
Przepisy
Linie
Schematy sieci
Wyszukiwarka połączeń
Zgłoś przystanek
Kasy biletowe
Biletomaty stacjonarne - infokioski
Szczecińska Karta Turystyczna
SZCZECIŃSKA KARTA AGLOMERACYJNA
SKA - informacje
 

Dział Optymalizacji Sieci Komunikacyjnej i Realizacji Projektów

Dział Sterowania, Zarządzania i Kontroli Transportu Miejskiego

 
Dział Kontroli Biletów
Dział Taryfowo Biletowy

 


 ZDiTM dla osób
z wadą słuchu

 

 
Zmiany w komunikacji miejskiej od 1 września
Data ogłoszenia: 2016-08-30

Przypominamy, że wraz z zakończeniem wakacji i okresu urlopowego zmieniają się rozkłady niektórych linii. Od 01.09.2016 r. wprowadzone zostają następujące zmiany w kursowaniu środków komunikacji miejskiej. Prosimy pasażerów o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na tabliczkach przystankowych oraz tymi poniżej.

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA:
Przywrócone zostają zimowe rozkłady jazdy na liniach 2 (dotyczy dodatkowych kursów realizowanych w dni świąteczne poprzedzające dzień roboczy), 3, 5, 11, 12.
Wprowadzone zostają nowe, zimowe rozkłady jazdy na dzień powszedni na liniach 4, 7, 8, 10:
Linia 4 – z uwagi na przebudowę ulicy Mickiewicza i Żołnierskiej kursuje na skróconej trasie Pomorzany – Jagiellońska – Plac Gałczyńskiego – al. Wojska Polskiego – Pomorzany


KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA:
Linie D, E, F, 109 i 110 zostają odwieszone.
W związku z trwającymi pracami drogowymi prowadzonymi w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Policach, na czas prowadzonych prac zostają zawieszone przystanki: "Police Grunwaldzka" dla linii 102, 106, 109, 110 i 111 oraz przystanek "Police Szkolna " dla linii 109, 110 i 111. Autobus linii 109, 110 i 111 kursują zmieniona trasą przez ulice Kołłątaja.
Na liniach C, 103, 106 i 122 będą realizowane kursy wykonywane tylko w dni nauki w szkołach.
Przywrócone zostają zimowe rozkłady jazdy na liniach 69, 87, 103 i 107.
Na linii 102 realizowane będą podjazdy pod Prywatne Liceum w Policach.
Na linii 103 w dni powszednie wprowadzone zostają podjazdy pod Gimnazjum nr 1 w Policach.
Na linii 111 obowiązywać będzie rozkład jazdy ważny w okresie nauki w szkołach.
Linia B kursować będzie na trasie Osiedle Słoneczne - Osiedle Arkońskie wg normalnego rozkładu jazdy.
Nastąpi korekta jazdy linii 88 mająca na celu poprawę skomunikowań z liniami tramwajowymi.
Przeniesiony zostanie przystanek Żelazna dla linii 58, 59, 523, 524 w kierunku Placu Rodła, na ulicę Studzienną. Nazwa i numer przystanku pozostają bez zmian.
Przesunięcie kursu linii 528 z Pomorzan Dobrzyńskiej z godziny 4:43 na 4:38, uruchomienie dla linii przystanku Inowrocławska oraz korekta odległości międzyprzystankowych.

Dodatkowo na wniosek gminy Dobra Szczecińska od 1 września nastąpią zmiany w kursowaniu linii autobusowych 74, 105, 108, 121, 122, 123 i 536 oraz uruchomiona zostanie nowa linia 124.

1. Linia 74 - w rozkładzie powszednim, szkolnym nastąpi przesunięcie kursu wykonywanego w relacji Bezrzecze – Mierzyn Szkoła z godz. 7:21 na godz. 7:15.
2. Linia 105- zmiana rozkładu jazdy; korekta czasu przejazdu.
3. Linia 108 - zmiana rozkładu jazdy; korekta czasu przejazdu; dla kursu z podjazdem do Wąwelnicy uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek „Dołuje Zimowy Sad nż” (nr 99911 w kierunku Wąwelnicy, nr 99912 w kierunku Lubieszyna).
4. Linia 121 - zmiana rozkładu jazdy; uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek „Dobra Stokrotki nż” (nr 99811 w kierunku Grzepnicy, nr 99812 w kierunku Głębokiego).
5. Linia 122 - zmiana rozkładu jazdy; uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek „Dołuje Zimowy Sad nż” (nr 99911 w kierunku Bezrzecza, nr 99912 w kierunku Kościna); uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek „Bezrzecze Wilanowska nż” (nr 99711 w kierunku Kościna, nr 99712 w kierunku Bezrzecza); dla kursów wydłużonych do Stolca uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek „Dobra Stokrotki nż” (nr 99811 w kierunku Grzepnicy, nr 99812 w kierunku Dobrej).
6. Linia 123 - zmiana rozkładu jazdy.
7. Linia 536 - uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek „Dobra Stokrotki nż” (nr 99811 w kierunku Grzepnicy, nr 99812 w kierunku Gumieniec).
8. Linia 124 -nowa linia kursująca na trasie Gumieńce – Kwiatowa – Ku Słońcu – Mierzyn: Welecka – Długa – Zeusa – Mierzyn Pod Lipami – Zeusa – Lubieszyńska – Welecka – Szczecin: Ku Słońcu – Kwiatowa – Gumieńce;
przystanki na trasie linii:
Gumieńce (nr 20121) – wspólny z linią 108;
Hrubieszowska (nr 28711 w kierunku Gumieniec, 28712 w kierunku Mierzyna) – wspólny z linią 108;
Mierzyn Spółdzielców nż (nr 94711 w kierunku Mierzyna, 94712 w kierunku Gumieniec) – wspólny z linią 108;
Mierzyn (nr 94811 w kierunku Mierzyna, 94812 w kierunku Gumieniec) – wspólny z linią 108;
Mierzyn Modrzewiowa nż (nr 69911 w kierunku Mierzyna);
Mierzyn Pod Lipami (nr 69811);
Mierzyn Demeter nż (nr 69711 w kierunku Gumieniec);
Mierzyn Wichrowa nż (nr 96412 w kierunku Gumieniec) – wspólny z linią 108;
Mierzyn Wspólna nż (nr 96312 w kierunku Gumieniec) – wspólny z linią 108;
Mierzyn Grafitowa (nr 94912 w kierunku Gumieniec) – wspólny z linią 108.

Prosimy pasażerów o zapoznanie się z wykazem przesiadek

WYKAZ PRZESIADEK:
- format .pdf
- format .doc

Wynik postępowania na remont Mostu Cłowego
Data ogłoszenia: 2016-08-25

Informujemy, że na stronie internetowej ZDiTM umieszczony został wynik postępowania na remont Mostu Cłowego. Tryb negocjacji bez ogłoszenia na: Wykonanie na zasadzie zaprojektuj i zbuduj zadania pn „Remont mostu Cłowego nad rz. Odrą w ciągu ul. Gdańskiej i ul. Eskadrowej w Szczecinie”.

W postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 2 na kwotę 18 679 527 zł złożoną przez:

Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum VISTAL GDYNIA S.A.

Ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia

Partner Konsorcjum VISTAL INFRASTRUCTURE Sp. z o.o.

Ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia

Wykonawca spełnia warunki stawiane przez Zamawiającego w siwz. Oferta jest kompletna i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.


Wpłynęło 5 ofert:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o.

Ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

Oferta nr 2: Konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum VISTAL GDYNIA S.A.

Ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia

Partner Konsorcjum VISTAL INFRASTRUCTURE Sp. z o.o.

Ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia

Oferta nr 3: PORR Polska Infrastructure S.A.

Ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa
Oferta nr 4: BUDIMEX Spółka Akcyjna

Ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Oferta nr 5: STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych) i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Termin wykonania Przedmiotu umowy to 12 miesięcy od daty podpisania, a pełna przejezdność ma być umożliwiona do 31.07.2017 roku.

Przypominamy, że PFU remontu wykonało "Konsultacyjne Biuro Projektowe Krzysztof Żółtowski". Program Funkcjonalno - Użytkowy zawiera opis techniczny sposobu przeprowadzenia remontu wraz ze wskazaniem materiałów konstrukcyjnych i wyposażenia, jakie należy użyć podczas prac. Z uwagi na stan techniczny mostu przeprowadzony zostanie jego remont polegający na wymianie przęseł i renowacji podpór. Zakres prac obejmie przede wszystkim rozbiórkę istniejących przęseł kablobetonowych, remont przyczółków, wykonanie i montaż nowych przęseł o konstrukcji zespolonej.

W maju awarii uległy stalowe cięgna sprężające umieszczone w opasce żelbetowej, wykonanej pomiędzy belkami. Zniszczeniu uległa część cięgien w przęśle od strony centrum, pasmo po stronie południowej. Dodatkowo stwierdzono zarysowania poprzecznicy i pęknięcie opaski żelbetowej. Most został zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego.

Most Cłowy zlokalizowany nad rzeką Regalicą został oddany do użytku w 1960 r. Powstał na miejscu starego mostu stalowego, zniszczonego podczas wojny. Konstrukcja mostu jest kablobetonowa, trójprzęsłowa o schemacie belki ciągłej przegubowej. Całkowita długość mostu wynosi 204,85, a szerokość 18.80 m, w tym jezdnia ma szerokość 12,0 m, a chodniki 3,40 m.


Zawieszenie przystanku dla linii 102, 106, 111
Data ogłoszenia: 2016-08-25

W związku z pracami drogowymi prowadzonymi w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Policach zwieszone zostają przystanki "Police Grunwaldzka" dla linii 106, 102, 111 oraz "Police Szkoła" dla linii 111. Autobusy linii 111 jeżdżą zmienioną trasę przez ul. Kołłątaja.

Wznowienie ruchu na ulicy Stalmacha
Data ogłoszenia: 2016-08-19

Informujemy, że od soboty 20 sierpnia wznowiony zostanie ruch tramwajów na liniach 5, 6, 11 po ulicy Stalmacha, według rozkładów jazdy obowiązujących przed rozpoczęciem prac.

Remont ul. Chopina
Data ogłoszenia: 2016-08-11

Z dniem 17.08.2016 r. (środa) rozpoczyna się remont nawierzchni ul. Chopina na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ul. Chorzowskiej.
Zakres prac obejmie sfrezowanie nawierzchni, regulację infrastruktury podziemnej, ułożenie warstwy wiążącej, siatki szklano – węglowej, która pozwoli na dłuższe użytkowanie nawierzchni i zminimalizuje jej pęknięcia oraz warstwy ścieralnej.
Planowany termin zakończenia prac to 6.09.2016 r.
Prace prowadzone będą w dzień (regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej) i w nocy (frezowanie i układanie nawierzchni).
Ruch pojazdów samochodowych zostanie utrzymany. Komunikacja miejska będzie kursować bez zmian.
Prace wykonywane będą przez firmę Strabag w ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie dróg.

Ulica Floriana Krygiera do remontu
Data ogłoszenia: 2016-08-10

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, że w niedzielę tj. 21.08. od godz. 18.00 przystępuje do remontu ul. Floriana Krygiera, na odcinku od Mostu Gryfitów do ul. Nasypowej, na całej szerokości jezdni (odcinek ponad 4 km).

Zakres prac obejmie frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej oraz utwardzenie pobocza na szerokości około metra, frezem asfaltowym.

Prace będą prowadzone etapami. Każdy z pięciu etapów będzie miał długość do kilometra.

Roboty prowadzone będą od godz. 18.00 do godz. 6.00, a w rejonie skrzyżowania z ul. Ustowską i przy Moście Gryfitów od godz. 19.00 do godz. 6.00.

Podczas prowadzonych prac ruch pojazdów samochodowych odbywał się będzie jednym pasem ruchu, wahadłowo, w obu kierunkach i będzie sterowany ręcznie.

W pozostałych godzinach ruch będzie się odbywał dwoma pasami ruchu, przy ograniczeniu prędkości od 30 km/h do 40 km/h.

Komunikacja miejska będzie kursowała bez zmian.

Prace potrwają do końca października.

Roboty wykonuje firma Strabag w ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie dróg.

Prosimy kierowców o uwagę i o wyrozumiałość w trakcie trwania prac.

Autobusy linii 52 wracają na swoją stałą trasę
Data ogłoszenia: 2016-08-09

W związku z zakończeniem prac drogowych związanych z naprawa nawierzchni jezdni ul. Tkackiej, od dnia 10.08.2016 r. autobusy linii 52 wracają na swoją stałą trasę.

Autobusy będą zatrzymywać się na przystanku Tkacka zlokalizowanym na ul. Tkackiej i na przystanku Grodzka zlokalizowanym na ul. Grodzkiej, wspólnym z linią 76.

Zlikwidowany zostanie tymczasowy przystanek zlokalizowany w al. Niepodległości.

Zmiana trasy linii 806 i likwidacja linii 6 bis
Data ogłoszenia: 2016-08-04

W celu poprawy bezpieczeństwa na pętli Ludowa z dniem 5.08.2016 r. wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Zlikwidowana zostanie linia tramwajowa 6BIS kursująca dotychczas na trasie: Gocław – Ludowa.

Wydłużona zostanie natomiast trasa zastępczej linii autobusowej 806, która kursować będzie od Gocławia do Stoczni Szczecińskiej, z 12 minutową częstotliwością. Autobusy kursujące w kierunku Stoczni Szczecińskiej zatrzymywać się będą na przystanku "Konarskiego", nie wjeżdżając na pętlę Ludowa.

Budowa miejsc do ważenia pojazdów (wagi preselekcyjne)
Data ogłoszenia: 2016-08-01

W piątek podpisana została umowa z konsorcjum firm DUORS Sp. z o.o. i SAFE Co. Ltd Sp. z o.o. na wykonanie na zasadzie zaprojektuj i zbuduj zadania pn. Budowa miejsc do ważenia pojazdów (wagi preselekcyjne) w wybranych lokalizacjach w granicach administracyjnych miasta Szczecin – wjazd/wyjazd/do/z miasta.

Wagi zlokalizowane będą w ciągu ulicy Cukrowej (przy granicach miasta), Krygiera (rejon drogi przy rzece Odrze Wschodniej), Zegadłowicza (przy granicach miasta) oraz Gdańskiej (rejon Basenu Górniczego).

Każda waga wyposażona zostanie w system WIM-P (Weight in Motion Preselection). System WIM – P jest to komputerowy system do automatycznego wykrywania i identyfikacji pojazdów ponadgabarytowych bez ich zatrzymywania.

System WIM-P składa się z czujników instalowanych w nawierzchni, pętli indukcyjnych, kamer do identyfikacji pojazdów oraz odpowiednich sterowników.

Czujniki będą rejestrować przejazd pojazdów, mierzyć nacisk koła na nawierzchnię drogi i za pośrednictwem sterowników przekształcą je na ciężar nacisku na koła, osi/oś i łączny ciężar pojazdu.
Pętle indukcyjne będą służyć do pomiarów prędkości i łącznej długości pojazdów.
Kamery i systemy identyfikacji pozwolą natomiast na m.in. pozyskanie wiedzy o marce pojazdu, numerze rejestracyjnym, modelu, dacie i godzinie przejazdu.
Celem głównym instalacji systemu jest ograniczenie ruchu pojazdów przeciążonych na drogach w Szczecinie.

Wykonawca na realizację zadania będzie miał 125 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Koszt realizacji umowy to kwota 2 801 001, 50 zł.

Remont ulicy Wyzwolenia
Data ogłoszenia: 2016-07-29

Nowa jezdnia, wyremontowane chodniki, ścieżka rowerowa, podpórki, stojaki i ławki. To tylko część zmian, które jeszcze w tym roku pojawią się na alei Wyzwolenia. Dzisiaj nastąpiło przekazanie placu budowy, a prace rozpoczną się 8 sierpnia od rozbiórki chodnika przy placu Żołnierza. Piesi mogą spodziewać się utrudnień, jednak przejście będzie możliwe przez cały czas trwania remontu.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje odcinek od ul. Rayskiego do pl. Żołnierza, po stronie zachodniej, a dokładniej:

- budowę drogi rowerowej,

- przebudowę istniejących chodników,

- przebudowę przystanków komunikacji miejskiej,

- wykonanie elementów małej architektury,

- remont nawierzchni jezdni zachodniej,

- przebudowę przejść dla pieszych, tam gdzie jest to konieczne,

- regulację wysokościową istniejącej infrastruktury technicznej,

- budowę miejsc parkingowych.

W ramach przebudowy wyremontowany będzie chodnik i wykonana zostanie droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej. Będzie ona wygodną kontynuacją już istniejących ścieżek. Dla cyklistów pojawi się 28 stojaków rowerowych i 7 podpórek. Dla pieszych udogodnieniem będą ławki.

Na odcinku od placu Rodła do placu Żołnierza wzdłuż ulicy przygotowane będą miejsca postojowe równoległe do jezdni. Dzięki zwężeniu jezdni do 9,25 m (skrajny pas o szerokości 3,25m i 2 pasy o szerokości 3,00 m) wygospodarowana będzie przestrzeń miejsc parkingowych o szerokości 2,5 m, drogi rowerowej o szerokości 2m i chodnika o szerokości min. 2,4 m oraz opasek bezpieczeństwa. Na odcinku od Rayskiego do placu Rodła parkowanie będzie skośne.

W ramach prac wyremontowana będzie nawierzchnia jezdni i przebudowane zostaną przystanki komunikacji miejskiej. Na „Plac Rodła „LOT”” oraz „Plac Żołnierza Polskiego”, pojawią się także wiaty. Dzięki zastosowaniu krawężników ułatwiających postój autobusów niskopodłogowych wygodniej będzie osobom niepełnosprawnym.

W okolicy przystanków oraz skrzyżowań na chodnikach zostanie wykonane oznakowanie dla osób niedowidzących oraz płyty wskaźnikowe na przejściu dla pieszych na pl. Rodła po stronie wschodniej, aby zachować ciągłości ruchu i pomóc im w ten sposób odnaleźć bezpieczną drogę osobom niedowidzącym.

Prace wykonuje firma Eurovia Polska S.A. za kwotę 3 436 272,29zł. Wykonawca na realizację zadania ma 150 dni od dnia podpisania umowy, czyli do 19 grudnia.

Remont krzyżownic na ulicy Nocznickiego i Stalmacha
Data ogłoszenia: 2016-07-28

Duże zmiany czekają kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w rejonie ulic Nocznickiego i Stalmacha. 29 lipca rozpocznie się remont dwóch przejazdów kolejowych w rejonie Szczecińskiego Parku Przemysłowego. Od 1 sierpnia będzie ruch tramwajowy na odcinku Stocznia Szczecińska - Ludowa, uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza.

Zakres robót w obrębie przejazdów, które wykonywać będzie firma ZUE S.A, obejmuje remont torowiska tramwajowego wraz z jezdnią i chodnikami (ok 27mb/przejazd), remont krzyżownic tramwajowo-kolejowych, remont torowiska kolejowego, remont zjazdów, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej.

Prace wykonywane w 3 etapach:

Etap 1 – 29.07.2016 – 31.07.2016 – zawężenie jezdni i wybudowanie poszerzeń, komunikacja tramwajowa czynna

Etap 2 – 01.08.2016 – 16.08.2016 – zamknięcie 3 pasów ruchu, ruch wahadłowy, wstrzymanie komunikacji tramwajowej, wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej, wykonywanie głównych robót budowlanych

Etap 3 – 17.08.2016 – 31.08.2016 – zamknięcie 1 pasa ruchu, ruch wahadłowy, komunikacja tramwajowa czynna, roboty wykończeniowe

W związku z tym, że od 01.08.2016 r. wstrzymany zostaje ruch tramwajowy na odcinku Stocznia Szczecińska – Ludowa organizacja ruchu będzie funkcjonowała w następujący sposób.

Linia 5 kursuje na stałej trasie wg specjalnego rozkładu jazdy.
Linia 6 kursuje na trasie Stocznia Szczecińska – Pomorzany wg specjalnego rozkładu jazdy.
Linia 6BIS kursuje na trasie Gocław – Ludowa wg specjalnego rozkładu jazdy.
Linia 11 kursuje na trasie Stocznia Szczecińska – Pomorzany wg specjalnego rozkładu jazdy.
Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa 806 na trasie Ludowa – Stocznia Szczecińska, kursująca z częstotliwością co 6 minut

Zmieni się układ peronów na pętli Pomorzany:
tor zewnętrzny – linie 3 i 6, tor środkowy – linie 4 i 11, tor wewnętrzny – linia 12.

Utrudnienia dla pasażerów powinny skończyć się 16 sierpnia. Prosimy o szczególną uwagę przy planowaniu podróży.

Jeszcze w tym roku wyjątkowe miejsce na podzamczu odzyska swój urok. 1 sierpnia rozpoczyna się remont ulicy Kuśnierskiej.
Data ogłoszenia: 2016-07-28

Jeszcze w tym roku wyjątkowe miejsce na podzamczu odzyska swój urok. 1 sierpnia rozpoczyna się remont ulicy Kuśnierskiej. Zadanie obejmuje przebudowę jezdni i istniejących chodników, zagospodarowanie terenów zielonych oraz wykonanie elementów małej architektury.W ramach prac jezdnia i chodniki będą odtworzone w historycznej geometrii i stylistyce. Nawierzchnia wykonana zostanie z kostki kamiennej ciętej w trzech różnych barwach: szarej, czerwonej i różowej, a chodniki z płyt kamiennych o wymiarach 1mx0,5m.

Przestrzeń będzie bardziej przyjazna dla turystów i mieszkańców dzięki kilku zmianom. W dolnej części ulicy zaprojektowane zostały schody z kamiennych bloków. Na stopniach przy zejściu w kierunku ulicy Panieńskiej pojawią się siedziska z desek ze sztucznego drewna. Przyjemniej zrobi się także dzięki 15 donicom z nasadzeniami i nowym, stylizowanym oświetleniu.

Po przebudowie ulica Kuśnierska w dalszym ciągu będzie jednokierunkowa, ale ze „strefą zamieszkania” i obowiązującymi w niej szczególnymi przepisami ruchu drogowego - pierwszeństwo pieszych przed pojazdami, ograniczenie prędkości do 20 km/h, zakaz parkowania na jezdni i chodniku. Skrzyżowanie z ulicą Grodzką i z ulicą Rycerska będą skrzyżowaniami równorzędnym.

Prace podzielone zostały na II etapy.

I etap obejmuje odcinek ulicy Kuśnierskiej od skrzyżowania z ulicą Panieńską do skrzyżowania z ulicą Rycerską. Ulica Panieńska w rejonie skrzyżowania z ulicą Kuśnierską zawężona zostanie do 5m. Na zawężonym odcinku jezdni obowiązywało będzie ograniczenie do 30 km/h. Na ulicy Rycerskiej obowiązywał będzie zakaz parkowania.

II etap robót obejmuje odcinek od ulicy Rycerskiej do ulicy Farnej. Ulica Farna w rejonie skrzyżowania z ulica Kuśnierską zawężona zostanie do 5.6m. Na zawężonym odcinku jezdni obowiązywało będzie ograniczenie do 30 km/h. Wyłączona z ruchu zostanie również ulica Rycerska. Wjazd i wyjazd z pobliskich garaży możliwy będzie jedynie od strony ulicy Farnej.

Wykonawcą jest firma Budimex S.A, koszt inwestycji to 2 095 416,39, prace potrwają do końca listopada tego roku.

Remont ulicy Matejki
Data ogłoszenia: 2016-07-28

W najbliższy poniedziałek, 1 sierpnia w godzinach wieczornych rozpocznie się remont ulicy Matejki, na odcinku od Zygmunta Starego do Gontyny oraz od Gontyny do Malczewskiego. Prace będą prowadzone w godzinach dziennych i nocnych, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Wymiana nawierzchni bitumicznej rozpocznie się od frezowania, później jezdnia będzie zabezpieczona specjalną siatką, na którą układa się kolejne warstwy. W ramach remontu wyregulowane zostaną także kratki ściekowe i studzienki. Prace powinny zakończyć się 31 sierpnia.

Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień, ale ruch nie będzie wstrzymany.
Uporządkowanie parkowania pod Trasą Zamkową
Data ogłoszenia: 2016-07-25

Na wiosek Rady Osiedle Stare Miasto uporządkowane zostanie parkowanie pod Trasą Zamkową. Nie będzie już możliwe zostawianie aut na skrzyżowaniu dróg czy terenach zielonych, skończą się przypadki blokowania kilku miejsc przez jeden samochód.

We wtorek 26 lipca, w godzinach popołudniowych rozpoczęte zostaną prace związane z wprowadzeniem organizacji ruchu pod Trasą Zamkową. Według projektu w tym miejscu przygotowanych będzie 119 miejsc parkingowych. W ramach zmian pojawią się słupki blokujące, przerobione zostaną miejsca wyznaczone dla autobusów oraz odnowione będzie oznakowanie poziome na parkingu.

Prace powinny się zakończyć jeszcze w tym tygodniu.

Reprezentacyjne ulice w okolicy Wałów Chrobrego odzyskają swój blask
Data ogłoszenia: 2016-07-25

Reprezentacyjne ulice w okolicy Wałów Chrobrego odzyskają swój blask, wygodniej będzie dla pieszych i kierowców. W najbliższy wtorek rozpocznie się remont nawierzchni i chodników na ulicy Jarowita, Henryka Pobożnego i Zygmunta Starego.Prace będą obywały się etapowo w ramach rewitalizacji terenu Starego Miasta. Zadanie podzielone jest na 3 elementy, a łączna długość remontowanych ulic to około 1000m:

Odnowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Jarowita na odcinku od ul. Małopolskiej do ul. Szczerbcowej

Odnowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Henryka Pobożnego na odcinku od ul. Małopolskiej

Odnowa nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ul. Zygmunta Starego na odcinku od ul. Wały Chrobrego do ul. Starzyńskiego

W ramach przebudowy drogi i chodników pojawi się nowa jezdnia z kostki kamiennej rzędowej i betonu asfaltowego, wyregulowane zostaną studzienki i wpusty deszczowe. Projekt przewiduje rozbiórkę istniejących nawierzchni chodnika, ich przesortowanie i ponowne wykorzystanie, o ile będzie to możliwe. Zastosowane będą także płytki z betonu płukanego 25 cm x 25 cm x 5 cm, dobrane kolorystycznie do pierwotnie występujących, a także kostka kamienna bazaltowa. W tej okolicy pojawią się również nowe, stylizowane kosze na śmieci.

Firma Eorovia ma na wykonanie zadania 120 dni od dnia przekazania placu budowy- czyli do 17.11.2016. Koszt remontu to 4 279,318,33 zł

Prace zaczynają się od ulicy Zygmunta Starego na odcinku od Henryka Pobożnego do ul. Wały Chrobrego oraz w ulicy Jarowita – na odcinku od Zygmunta Starego do Szczerbcowej.

Bezpieczniejsze przejścia dla pieszych
Data ogłoszenia: 2016-07-20

Jeszcze w tym roku poprawi się bezpieczeństwo pieszych w wybranych miejscach w Szczecinie. 10 przejść będzie specjalnie doświetlonych, kilkanaście kolejnych zyska dodatkowe elementy odblaskowe, znaki i azyle. Trwają prace projektowe, a pierwszych zmian możemy spodziewać się jeszcze w wakacje.Pierwszym zadaniem w ramach poprawy bezpieczeństwa jest wykonanie dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych poprzez zastosowanie naświetlaczy LED o odpowiedniej barwie i ustawieniu światła. Wytypowano miejsca szczególnie niebezpieczne i to tam pojawią się elementy tak dobrane i ukierunkowane, aby wytworzyć pozytywowy kontrast jasnej sylwetki pieszego na tle ciemniejszej jezdni. Układ oświetlenia będzie specjalnie zaprojektowany dla każdego miejsca, dzięki temu uzyskany zostanie efekt silnie rozjaśnionego pasa wokół przejścia, co zwróci szczególną uwagę kierowców. Żeby uniknąć olśnienia zmotoryzowanych zastosowane będą specjalne oprawy o asymetrycznym rozesłaniu strumienia świetlnego. Wykonawca - firma Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ma czas na realizowanie zadania do 30 listopada. W tej chwili trwają prace projektowe i ostatnie uzgodnienia.

Dodatkowe oświetlenie planowane jest na następujących przejściach:

Kolorowych Domów – Różowa

Szafera 128A

Witkiewicza – Kaliny

Zaleskiego – Fałata

Cukrowa przy Uniwersytecie

Goleniowska – Goplańska

Anieli Krzywoń – Miernicza

Batalionów Chłopskich – Żołędziowa

Metalowa – Walczaka

Wielkopolska – Wąska

Przy współpracy z Akademią Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zostało wybranych także innych 17 miejsc, w których jeszcze w tym roku pojawią się dodatkowe znaki, odblaski czy pulsujące światła LED na jezdni. W niektórych miejscach ruch zostanie uspokojony, wykonane zostaną zawężenia, azyle i strefy oczekiwania. Prace w ramach tego zadania powinny rozpocząć się jeszcze w wakacje. Bezpieczniej będzie między innymi na Kołłątaja - św. Barbary, Duńskiej, Kopernika i Wyzwolenia.

Przystanek"Robotnicza"
Data ogłoszenia: 2016-07-18

W związku z zakończeniem przebudowy chodnika na ul. Dębogórskiej na wysokości przystanku "Robotnicza" w kierunku centrum, od 18 lipca następuje rozdzielenie przystanku autobusowego dla linii 58, 59, 523. 525 i 526 na chodnik przy jezdni.

Nowe liczniki czasu światła
Data ogłoszenia: 2016-07-14

Na 3 kolejnych skrzyżowaniach pojawiły się liczniki czasu światła - Mieszka I - Wierzbowa, Mieszka I - Białowieska i Mieszka I - Milczańska. Kierowcy wiedzą dzięki nim kiedy włączy się światło czerwone lub ile czasu będę jeszcze czekać na zielone. Urządzenia montowane są w naszym mieście od kilku lat i cieszą się dobrą opinią wśród kierowców i pieszych. W Szczecinie liczniki czasu światła można spotkać na 32 skrzyżowaniach.Zmiany na Pułaskiego
Data ogłoszenia: 2016-07-08

W najbliższych dniach duże zmiany czekają mieszkańców i kierowców w rejonie Turzynu. 8 lipca rozpocznie się remont nawierzchni ulicy Bolesława Śmiałego na odcinku od Krzywoustego do Pułaskiego oraz Pułaskiego do Bohaterów Warszawy, a to dopiero początek nowości w tej okolicy.Prace drogowe polegające na wymianie nawierzchni bitumicznej będą prowadzone przy sprzyjającej pogodzie od 8 do 14 lipca. Następnie pojawi się oznakowanie poziome z wyznaczonym na ulicy Pułaskiego jednokierunkowym kontrapasem rowerowym. Będzie on skomunikowany z istniejącymi już rozwiązaniami dla cyklistów. Dodatkową zmianą będzie małe rondo o średnicy 3m na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego z Bolesława Śmiałego. W ramach prac uporządkowane zostanie także parkowanie w rejonie ulic objętych zmianą organizacji ruchu. Po oby stronach jezdni oznaczone zostaną równoległe miejsca parkingowe. W kwartale ulic Bema, Pułaskiego i Bolesława Śmiałego wprowadzona zostanie strefa ruchu uspokojonego, dopuszczalna maksymalna prędkość to będzie 30km/h.

Na ulicy Bohaterów Warszawy, od ronda Siwka do Krzywoustego, uzupełnione zostanie oznakowanie poziome. Przesunięte i skrócone będzie miejsce postoju dla taksówek, krótsze ale lepiej zabezpieczone będą przejścia dla pieszych. Na odcinku od Pułaskiego do Krzywoustego wyznaczone zostaną miejsca do parkowania równoległego, częściowo na jezdni i chodniku, nie utrudniając jednocześnie komunikacji pieszym.

Wszystkie prace powinny zakończyć się w przyszłym tygodniu prosimy kierowców o wyrozumiałość i szczególną uwagę podczas wprowadzania zmian.

Zmiany na ulicy Zaleskiego
Data ogłoszenia: 2016-07-07

Na ulicy Zaleskiego pojawiło się nowe oznakowanie poziome z ułatwieniem dla cyklistów.
Pas rowerowy jest teraz na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jana Pawła VI do okolic skrzyżowania z ulicą Moczyńskiego, w kierunku Wojska Polskiego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom poprawione zostało przejście dla pieszych w rejonie dojścia do Różanki i Teatru Letniego (al. Juliana Fałata ). Zostało ono wymalowane na biało-czerwono i zamontowane zostaną będą elementy odblaskowe. Pojawią się tam także pasy akustyczne czyli elementy na drodze, które powodują dodatkowy hałas po przejechaniu przez nie. Zmianą w tym rejonie będzie także nowe przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ulicą Jana Pawła VI.

Zmiany będą kontynuacją prac rozpoczętych na ulicy Słowackiego, gdzie pojawiły się tak zwane "sierżanty rowerowe" - znaki wskazujące kierunek i tor ruchu.

Nowy chodnik wzdłuż ulicy Szerokiej
Data ogłoszenia: 2016-07-05

Na początku września wyremontowany lub wykonany od początku zostanie ciąg pieszy wzdłuż ulicy Szerokiej. Dziś nastąpiło przekazanie placu budowy firmie Budpak Paweł Szubert. Okoliczni mieszkańcy będą mieli lepszy i bezpieczniejszy dojazd do ulicy, a piesi nowe chodniki.Inwestycja podzielona jest na dwie części - Budowa chodnika oraz zjazdów w ciągu ul. Szerokiej w Szczecinie na odcinku od ul. Żniwnej do ronda oraz na odcinku od ul. Żołnierskiej do ul. Szafera.

Szerokość dojść i zjazdów będzie dostosowana do istniejących już rozwiązań przy zabudowaniach. Okoliczni mieszkańcy zyskają dzięki temu wygodne, nowe chodniki z kostki betonowej, a także bezpieczne, utwardzone zjazdy ze swoich posesji. Na realizację zadania wykonawca ma 60 dni.

Punkt konsultacyjny na prawobrzeżu
Data ogłoszenia: 2016-07-04

Pasażerowie będą mogli wyrażać swoje opinie oraz przedstawić sugestie dotyczące kolejnego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Od środy 6 lipca w siedzibie Rady Osiedla Słoneczne ( CKS ul. Rydla 49 ) uruchomiony zostaje punkt konsultacyjny i specjalna strona internetowa dedykowana projektowi.

Punkt konsultacyjny będzie czynny przez cały lipiec w godzinach 12:00 – 16:00, w kolejnych miesiącach godziny otwarcia mogą ulec zmianie. Dla zainteresowanych dostępne będą formularze, na których będzie można składać opinie i sugestie dotyczące SST. W drugiej połowie lipca przedstawiona do wglądu będzie Analiza komunikacyjna. Na stronie www.sst.wyginternational.pl możliwości będą takie same jak w punkcie stacjonarnym.

Pierwsza część umowy jest w trakcie realizacji. Odbyłby się już badania ankietowe na grupie 1500 pasażerów, w tej chwili trwa przygotowywanie podsumowania oraz analizy komunikacyjnej. Następnie badane będą potoki pasażerskie i wyznaczone zostaną główne generatory ruchu. Chodzi o to, aby sprawdzić jak duża liczba osób przemieszcza się najczęściej w jakich kierunkach i jakimi trasami. Przeanalizowane zostaną także planowane inwestycje infrastrukturalne, przemysłowe i komercyjne mające wpływ na ruch pasażerski na Prawobrzeżu.

Kolejny etap to wykonanie studium korytarzowego – opracowanie wstępne do pierwszego etapu konsultacji społecznych. Zawiera się w tym wyznaczenie optymalnych korytarzy pod względem potrzeb pasażerów w minimum trzech wariantach, analiza rozmieszczenia przystanków i węzłów przesiadkowych pod względem optymalnego dostępu do linii tramwajowej oraz sprawnych przesiadek pomiędzy różnymi środkami transportu. Dodatkowo przeanalizowane ma być rozmieszczenie parkingów Park&Ride oraz Bike&Ride. Wykonana zostanie także prezentacja multimedialna na potrzeby konsultacji społecznych z przedstawieniem wyników analizy komunikacyjnej i studium korytarzowego. Całość koncepcji ma być uzupełniona o uwagi pasażerów. Elementem umowy jest także przygotowanie koncepcji technicznej.

Dzięki konsultacjom i ankietom mieszkańcy Szczecina mają realny wpływ na przebieg trasy kolejnego etapu SST oraz rozmieszczenia przystanków. Całość będzie omawiana także z Radami Osiedli: Słoneczne, Majowe, Kijewo, Bukowe-Klęskowo, Dąbie, Zdroje.

Umowa na opracowanie dokumentacji wraz z wszelkimi uzgodnieniami, planowanymi kosztami prac projektowych oraz planowanymi kosztami robót budowlanych, w ramach zadania pn. „Koncepcja przebiegu drugiego etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (SST)” podpisana została z firmą WYG International Sp. z o.o. Na jej realizację wykonawca ma czas do połowy listopada tego roku.

Historyczny tramwaj na trasie od niedzieli 3 lipca
Data ogłoszenia: 2016-07-01

Mają ponad 50 lata i choć czasy świetności dawno za sobą, to nadal budzą duże zainteresowanie i sprawiają, że nikt nie przechodzi obok nich obojętnie. Wagony historyczne pojawią się od najbliższego weekendu na trasie. Tramwaj specjalnej linii 0 będzie jeździł w każdą niedzielę do końca wakacji, zabierając pasażerów w niezwykłą podróż.Linia 0 prowadzi trasą ciekawą turystycznie, zatrzymując się w wybranych miejscach. Odjazd jest z przystanku Dworzec Główny w każdą niedzielę do 28 sierpnia, o godzinach 14:35, 15:59. Wsiąść można na każdym z przystanków - Brama Portowa, Plac Żołnierza Polskiego, Plac Rodła, Kołłątaja, Muzeum Techniki, Las Arkoński, Muzeum Techniki, Kołłątaja, Plac Rodła, Plac Grunwaldzki, Plac Szarych Szeregów, Plac Kościuszki, Pomorzany (peron linii 3 i 6), Dworzec Główny.

W tramwaju obowiązują bilety turystyczne, które kupuje się w pojeździe. Koszt to 3,50 za bilet normalny i 2,50 ulgowy ( dzieci w wieku 4-10 na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek ), dzieci do lat 4 jeżdżą bezpłatnie.

Podczas wyjątkowej przejażdżki będzie można zobaczyć wiele ciekawych miejsc w naszym mieście. Podróż historycznym tramwajem będzie niezapomnianym przeżyciem nie tylko dla turystów, ale także mieszkańców naszego miasta. Trasa prowadzi obok pięknego Pomnika z kotwicą, Czerwonego Ratusza, Bramy Portowej, Muzeum Techniki i Komunikacji, Placu Grunwaldzkiego, Browaru Bosman czy zajezdni tramwajowej przy ulicy Kolumba. Dzięki podróży linią turystyczną można odkryć piękno Szczecina na nowo, a to wszystko z wyjątkowego wnętrza tramwaju, o którym miłośnicy komunikacji mówią, że ma duszę.

Nowe chodniki na Osiedlu Kasztanowym
Data ogłoszenia: 2016-06-30

Pojawiły się nowe chodniki na Osiedlu Kasztanowym. Firma Drogan SC zakończyła prace, które ułatwią mieszkańcom przemieszczanie się i poprawią bezpieczeństwo dzieci chodzących do Przedszkola Publicznego nr 11.Inwestycja podzielona była na dwie części za łączną kwotę 106 tys brutto. W pierwszej z nich wybudowano nowy ciąg pieszy, który jest kontynuacją istniejącego już - od placu zabaw do końca ogrodzenia stadionu sportowego. Budowany chodnik ma szerokość 1,5 m. W tym miejscu pojawił się także nowy trawnik i 8 dębów szypułkowych, które zastąpiły nasadzenia kolidujące z projektem.

Druga część to remont istniejącego chodnika o szerokości 2,0 m wzdłuż jezdni. Polegał on na likwidacji pasa zieleni pomiędzy chodnikiem, a jezdnią. Istniejące dojście betonowe, prowadzące do furtki terenu przedszkola zostało rozebrane i w jego miejscu wybudowano chodnik o szerokości 2,9 m. Istniejący ciąg pieszy biegnący przy ogrodzeniu przedszkola został przedłużony. Układ chodników stanowi teraz uzupełnienie ciągów komunikacyjnych istniejących w najbliższym rejonie.

Powyższe zadania zostały zrealizowane przez firmę Drogan SC ze środków Rady Osiedla Załom - Kasztanowe.

Przebudowa chodnika pod dworcem PKP
Data ogłoszenia: 2016-06-29

W wakacje przebudowany zostanie chodnik przed Dworcem Głównym PKP. Zastosowane będą rozwiązania ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do przestrzeni publicznej, wygodniej będzie pasażerom komunikacji miejskiej i turystom.Projekt zakłada przebudowę chodnika w rejonie budynku Dworca Głównego PKP na ul. Kolumba do skrzyżowania ul. Nowej i Owocowej w Szczecinie. W ramach prac zawężona zostanie jezdnia wjazdowa od strony ronda, dzięki czemu wydzielone będą pełnowymiarowe stanowiska postojowe w układzie równoległym, powstanie także zatoka postojowa dla przystanku Kiss&Ride.

Aby ułatwić poruszanie się osobom niepełnosprawnych przejścia dla pieszych, przystanki komunikacji miejskiej oraz ciągi komunikacyjne wykonane zostaną z zastosowaniem krawężników i płytek systemowych o nawierzchni antypoślizgowej. Pojawią się płytki o wymiarach 30x30 cm koloru białego, z wypustkami, symetryczne i asymetryczne sprowadzające pieszego do krawędzi przejścia. Ciągi piesze będą w płyt betonowych o wymiarach 50x50 cm szarych i czarnych. Nawierzchnię chodnika na wysokości wejścia głównego do budynku dworca wyróżniono elementami kamiennymi w postaci płyt o wymiarach 100x60 cm. W celu wizualnego odcięcia szarej nawierzchni chodnika, wzdłuż krawężnika zaprojektowano rząd płyt betonowych chodnikowych wielkości 30x30 cm koloru czarnego.

Prace powinny zakończyć się 16 sierpnia. Koszt zadania zleconego firmie Elbud to 608850,00 zł.

Przywrócenie linii G i zmiany w komunikacji od 1 lipca
Data ogłoszenia: 2016-06-28

Informujemy o kolejnych zmianach w komunikacji miejskiej. Na prośbę pasażerów przywrócona została linia G. Dzięki dodatkowym środkom uzyskanym z Urzędu Miasta, mieszkańcy Wielgowa i pacjenci szpitala w Zdunowie będą mieli łatwiejszy dojazd także w okresie wakacji. Na początku lipca zmiany pojawią się na liniach autobusowych 87, 62, 61, 53, 535, 528, 536, B, 107.

Linia 87 - nastąpi zmiana trasy (powrót na stałą trasę) linii i zmiana rozkładu jazdy, w okresie 1.07 - 31.08. Linia kursować będzie na stałej trasie z Podbórza do przystanku Owocowa Dworzec. Od przystanku Plac Zwycięstwa linia pojedzie przez Bramę Portową, Aleję 3 Maja do ulicy Owocowej – nowy przystanek „Owocowa Dworzec” za nową kładką łączącą Dworzec Główny z ulicą Owocową. Na nowym odcinku obowiązują przystanki: „Brama Portowa” (przy dawnej Galerii Centrum), „Plac Zawiszy” i końcowy „Owocowa Dworzec. W kierunku na Podbórz linia pojedzie ulicami: Owocową, Nową, Dworcową do Bramy Portowej i dalej od przystanku Placu Zwycięstwa do Podbórz dotychczasową trasą. Obowiązują przystanki „Owocowa Dworzec”, „Plac Tobrucki” (wspólny z linią 3), „Brama Portowa” (wspólny z linią 9). Likwidacji ulegają przystanki dla linii 87 „Wyszyńskiego” (w obu kierunkach), „Dworcowa” (oba kierunki) i „Dworzec Główny”. Trasa zmieniona jest na stałe, rozkład letni wprowadzony jest do 31 sierpnia.

Linia 62 – od 1 lipca nastąpi zmiana trasy linii i rozkładu jazdy. Linia kursować będzie z Pl. Zwycięstwa do Ustowo Auchan ze zmienioną trasą.

Od przystanku "Reda" w kierunku Ustowo Auchan, linia pojedzie ulicami: Krakowską, Bronowicką, Janiny Smoleńskiej ps. Jachny, Husarów, Cukrową do przystanku "Radomska " i dalej swoją trasą. Na nowym odcinku obowiązują przystanki: „Bronowicka”, „Ogrody Malwa”, „Cmentarz Zachodni”, „Smoleńskiej”, „Cukrowa”.

W kierunku przeciwnym od przystanku "Cukrownia nż" linia pojedzie ulicami; Cukrowa, Husarów, Janiny Smoleńskiej ps. Jachna, Bronowicka, Krakowska. Na nowym odcinku obowiązują przystanki: Cukrowa, Smoleńskiej, Cmentarz Zachodni, Ogrody "Malwa", Bronowicka a następnie przystanek "Reda" i dalej swoja trasą.

Linia 61 (do 30.06 na starej trasie do Dworca Głównego) od 01.07 nastąpi zmiana trasy linii i rozkład jazdy. Kursować będzie z Podjuch do przystanku Owocowa Dworzec. Od przystanku Plac Zwycięstwa linia pojedzie przez Bramę Portową, aleję 3 Maja do ulicy Owocowej – nowy przystanek „Owocowa Dworzec” przed nową kładką łączącą Dworzec Główny z ulicą Owocową. Na nowym odcinku obowiązują przystanki: „Brama Portowa” (przy dawnej Galerii Centrum), „Plac Zawiszy” i końcowy „Owocowa Dworzec”. W kierunku Podjuch linia pojedzie ulicami: Owocową, Nową, Dworcową do Bramy Portowej i dalej od przystanku Placu Zwycięstwa do Podjuch dotychczasową trasą. Obowiązują przystanki „Owocowa Dworzec”, „Plac Tobrucki” (wspólny z linią 3), „Brama Portowa” (wspólny z linią 9). Częstotliwość kursowania linii oraz okresy obowiązywania organizacji przejazdów pozostają bez zmian. Likwidacji ulegają przystanki dla linii 61 „Wyszyńskiego” (w obu kierunkach), „Dworcowa” (oba kierunki) i „Dworzec Główny” przy starej kładce.

Linia B od 1 lipca poza godzinami szczytu oraz w soboty i dni świąteczne będzie kursować na skróconej trasie Osiedle Słoneczne – Dworzec Niebuszewo z dotychczasową częstotliwością. Na skróconej trasie w kierunku Osiedla Słonecznego obowiązywać będzie dodatkowo przystanek „Niemcewicza”. W godzinach szczytu dnia powszedniego linia kursować będzie na stałej trasie, tj. Osiedle Słoneczne – Osiedle Arkońskie.

Linia F zostaje zawieszona.

Linia 107 od 1 lipca w dni powszednie kursować będzie według letniego rozkładu jazdy z 8 minutową częstotliwością w godzinach szczytu i 10 minutową w godzinach poza szczytem; w godzinach wieczornych, w soboty i dni świąteczne bez zmian.

Od 1 lipca wprowadzone zostanie także skomunikowanie autobusów nocnych:

Linia 535 odjazd z Krzekowa w kierunku Stolca 0:33 z linią 531 przyjazd 0:28. Dopuszczalne opóźnienie odjazdu 10 min.

Linia 536 odjazd z Gumieniec 0:40 z linią 528 przyjazd 0:35. Dopuszczalne opóźnienie odjazdu 5 min.

Linia 528 z Gumieniec 1:55 z linią 536 przyjazd 1:50 ( tylko w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę ) Dopuszczalne opóźnienie odjazdu 5 min.

6 ton odpadów każdego dnia
Data ogłoszenia: 2016-06-28

Każdego dnia pracownicy ZDiTM zbierają z ulic naszego miasta około 6 ton odpadów. W ramach robót publicznych codziennie swoje zadania wykonuje ponad 60 osób, które dbają o utrzymanie czystości pasa drogowego i terenów miejskich.W zeszłym tygodniu prace wykonywane były na następujących ulicach.

Niebuszewo Bolinko – ulice: Niemcewicza, Naruszewicza, Cyryla i Metodego

Między Odrze Wyspa Pucka – ulice: Heyki, Maklerska, Kanał Parnicki

Załom – ulice: Osiedle Kasztanowe, Produkcyjna, Kablowa

Dąbie – ulice: Pokładowa, Żaglowa, Róży Wiatrów

Wielgowo – ulice:Bałtycka, Drewniana, Bryczkowskiego, Wesoła

Centrum – ulice: Jana Pawła II, Mazurska, Mazowiecka, Piłsudskiego, Piastów, Bogusława

W ramach robót publicznych malowane są bariery w pasie drogowym, odbywa się koszenie, usuwanie nieczystości bytowych, oczyszczane są chodniki, a także odkrywane z chwastów i brudu krawężniki. Harmonogram prac ustalany jest z poszczególnymi Radami Osiedli.

Zamknięcie kas biletowych od 1 lipca
Data ogłoszenia: 2016-06-28

Informujemy, że od 1 lipca zamknięte będą kasy biletowe przy ulicy Kolorowych Domów oraz przy Komuny Paryskiej. Jednocześnie przypominamy, że w tych miejscach znajdują się biletomaty stacjonarne. Można w nich doładować bilety okresowe, zakupić i doładować kartę SKA na okaziciela, kupić bilety jednorazowa oraz sprawdzić rozkłady jazdy i ceny biletów.Urządzenia obsługują karty płatnice, bilon, banknoty i e-portmonetkę.

Zmiany na ulicy Wiosennej
Data ogłoszenia: 2016-06-22

Wielkie zmiany widoczne są już przy ulicy Wiosennej. Zniknęła kostka brukowa i zakończono roboty związane z infrastrukturą podziemną. Przygotowane jest także koryto pod budowę jezdni, ścieżek rowowych i chodników. Prace idą zgodnie z planem. Jeszcze w tym roku zakończy się przebudowa drogi, która ma poprawić połączenie północ – południe, łącząc dzielnicę Dąbie z osiedlami Słoneczne, Bukowe, Majowe, a także usprawnić dostęp do przebudowanej ulicy Andrzeja Struga.W połowie lipca planowane jest asfaltowanie od ulicy Struga do Jesiennej, wtedy też wprowadzony zostanie drugi etap czasowej organizacji ruchu. Wykonana zostanie jezdnia od ulicy Jesiennej do przejazdu kolejowego, który dzięki współpracy z PKP PLK także będzie przebudowany.

W ramach przebudowy ulicy Wiosennej wykonane zostaną dwie jednie, chodniki, ścieżki rowerowe, oraz oświetlenie uliczne. Prace nie ominą także skrzyżowań i zjazdów na tym odcinku drogi. Poprawi się skomunikowanie prawobrzeżnych dzielnic, a przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Łatwiejszy będzie dostęp mieszkańców dzielnicy Dąbie do obiektów handlowych i usługowych znajdujących się w tej części miasta, a także mieszkańców osiedli sąsiadujących z ul. Struga, do dworca PKP i trenów rekreacyjno – sportowych, okolic lotniska i jeziora Dąbie.

Wartość umowy wynosi 7 569 959,71 PLN (brutto). Łączna długość przebudowanego odcinka to 570m. Ulica Wiosenna zamknięta jest od 5 maja, zakończenie inwestycji planowane jest do 22 września 2016.

Jaśniej na Glazurowej
Data ogłoszenia: 2016-06-22

7 nowych punktów świetlnych pojawi się w wakacje na ulicy Glazurowej w Szczecinie. Poprawi się dzięki temu bezpieczeństwo mieszkańców Dąbia i innych miejsc w naszym mieście, w których również pojawi się nowe oświetlenie LED.Plac budowy został przekazany, a wykonawca kończy prace związane z wytyczaniem miejsc, w których staną latarnie przy ulicy Glazurowej. Jaśniej w tym miejscu zrobi się nie później niż 9 sierpnia, a koszt prac to 42 tys zł. W tym roku nowe latarnie pojawią się także między innymi na ulicy Bogumińskiej na odcinku od Hożej do Pokoju, Dyngusowej i Tartacznej. Dokumentacja będzie tworzona również na inne lokalizacje, aby sukcesywnie doświetlać te miejsca, w których jest to potrzebne. O wszystkich pracach związanych z nowym oświetleniem LED będziemy na bieżąco informowali.

Most Cłowy - komunikacja
Data ogłoszenia: 2016-06-15

Stan techniczny Mostu Cłowego ulega pogarszaniu. W związku z tym, od dzisiaj (15.06.2016 r.) od godz. 23.15 nastąpi jego całkowite zamknięcie. Zmieniona zostanie organizacja ruchu oraz funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Wydłużona zostanie trasa tramwaju linii 7, który będzie kursować na trasie Krzekowo – Turkusowa, według nowego rozkładu jazdy, z częstotliwością co 12 minut w godzinach szczytu. Rozkłady jazdy pozostałych linii tramwajowych dostosowane zostaną do zmian związanych z wydłużeniem trasy tramwaju linii 7.
Pasażerowie posiadający bilety okresowe oraz posiadający uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, mogą korzystać w granicach administracyjnych miasta Szczecin z usług pociągów spółki Przewozy Regionalne.
Autobusy linii 72, 73, 93, 522 oraz C, zapewniające dojazd do Dąbia, będą kursować w obu kierunkach ul. Gryfińską, Hangarową, poprzez Most Pionierów.
Komunikację na ulicy Przestrzennej do dnia 17.06.2016 r. zapewni linia 56 i 96. Linia 56 będzie kursować na trasie Osiedle Dąbie – Przestrzenna – Eskadrowa – Leszczynowa – Rondo Ułanów Podolskich – Struga Zajezdnia (SPAD), zatrzymując się na dodatkowych przystankach: Bagienna, Torfowa, Zdroje Krzyżówka, Hangarowa, Most Cłowy.
Linia 96 kursować będzie na trasie Osiedle Kasztanowe – Przestrzenna – Eskadrowa i dalej trasą autobusu linii 56.

Pasażerowie posiadający bilety na linie 56, 72, 73, 93, 96 i C, na odcinku Turkusowa – Basen Górniczy mogą korzystać z tramwajów 2, 7 i 8.
Dla linii 56 i 96 nieczynne będą przystanki Księżnej Anny nż i Basen Górniczy.
Dla linii 72, 73, 93 i 522 nieczynne będą przystanki Lotnisko nż, Przystań Żeglarska, Camping nż, Przybrzeżna nż.

Przystanek Emilii Gierczak w kierunku Wielgowa i Osiedla Kasztanowego dla linii 93, C i 522 zostanie przeniesiony na ul. Anieli Krzywoń.
Dla linii 72, 93, 522 uruchomione zostaną dodatkowe przystanki: Klombowa, Gryfińska i Bagienna.
Dla linii C uruchomiony zostanie przystanek Gryfińska.
Dla linii 73 uruchomione zostaną dodatkowe przystanki Klombowa i Gryfińska,
Od dnia 18.06.2016 r. (sobota) linie autobusowe 56, 65 i 96 zostaną zawieszone. Utworzone zostaną linie 856 i 896, które zapewnią komunikację na ul. Przestrzennej i będą kursować na trasie Osiedle Kasztanowe (linia 896) – Dąbie Osiedle (linia 856) – Osiedle Bukowe, przez ul. Przestrzenną, Leszczynowa, Gryfińska i Jasną. Autobusy linii 856 i 896 będą zatrzymywać się na wszystkich istniejących przystankach, znajdujących się na trasie przejazdu.
Obowiązujące od jutra (16.06.2016 r. ) rozkłady jazdy linii tramwajowych i autobusowych umieszczone będą na stronie internetowej ZDITM (www.zditm.szczecin.pl) w zakładce rozkłady jazdy.
Zakaz poruszania się po Moście Cłowym dotyczy wszystkich użytkowników ruchu, w tym pieszych.

W powodu zawieszenia kursowania linii tramwajowej 4 od dnia 16.06.2016r, wszyscy pasażerowie posiadający bilet okresowy na linię 4, zakupiony przed dniem 17.06.2016r, mogą podróżować (zgodnie z obowiązującymi przepisami) inną linią pod warunkiem, że trasa pokrywa się z linia 4 oraz dodatkowo mogą korzystać z linii 7 na trasie Krzekowo - Pl. Kościuszki do wyczerpania się ważności biletu.Decyzje w sprawie Mostu Cłowego
Data ogłoszenia: 2016-06-14

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane z remontem Mostu Cłowego. Po awarii do której doszło 30 maja wymieniona zostanie cała konstrukcja nośna obiektu.

Z uwagi na to, że Most Cłowy jest jedną z najważniejszych przepraw w naszym mieście, plan naprawczy będzie wprowadzony w najkrótszym możliwym czasie. Do końca miesiąca zlecimy wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego wymiany przęseł mostu w zakresie nowej konstrukcji nośnej. Jednocześnie przystąpimy do opracowania projektu organizacji ruchu na czas całkowitego wyłączenia mostu.

Następnie przeprowadzimy procedurę w formule zaprojektuj i zbuduj, w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Taką formułę, przewidują przepisy w awaryjnych sytuacjach. Z podobnej procedury skorzystała Warszawa przy okazji remontu Mostu Łazienkowskiego. Pozwoli ona nam na szybki wybór wykonawcy i szybkie podpisanie umowy.

Planowane jest, że most całkowicie wyłączony z ruchu będzie wczesną jesienią. Chociaż nie wykluczamy sytuacji, w której most będzie trzeba zamknąć z dnia na dzień. Obiekt jest na bieżąco monitorowany.

W momencie całkowitego zamknięcia obiektu wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, zmiany pojawią się także w komunikacji miejskiej. Autobusy będą prowadzone objazdem, a dla wygody pasażerów trasa tramwaju linii 7 poprowadzona będzie z Krzekowa do Pętli Turkusowa. Dodatkowo mieszkańcy Szczecina będą mieli możliwość korzystania z przejazdów komunikacją kolejową. W pociągach PKP Przewozy Regionalne, w granicach administracyjnych miasta honorowane będą bilety komunikacji miejskiej.

Dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej z Katedry Transportu Szynowego i Mostów wraz ze swoim zespołem potwierdził przypuszczenia specjalistów ze Szczecina. Awarii uległy stalowe cięgna sprężające umieszczone w opasce żelbetowej, wykonanej pomiędzy belkami. Zniszczeniu uległa część cięgien w przęśle od strony centrum, pasmo po stronie południowej. Dodatkowo stwierdzono zarysowania poprzecznicy i pęknięcie opaski żelbetowej. Specjaliści z Gdańska potwierdzają także, że wykonanie trzech nowych przęseł jest decyzją dobrą z punktu widzenia ekonomicznego i technologicznego.

Nowe miejsca postojowe przy ulicy Rydla
Data ogłoszenia: 2016-06-06

16 nowych miejsc postojowych pojawi się do końca lipca przy boisku Centrum Kształcenia Sportowego na ulicy Rydla. Firma Profit z Dobrej Szczecińskiej rozpoczęła prace w poniedziałek 6 czerwca. Przy okazji robót ułożona zostanie nowa linia kablowa i słupy oświetleniowe. Przesunięte zostanie także przejście dla pieszych. Koszt prac to 142 tysiące złotych.Na czas prowadzonych robót prosimy mieszkańców i kierowców o uwagę. Za utrudnienia przepraszamy.


Data ogłoszenia: 2016-06-06

Przypominamy, że jutro tj. 7 czerwca rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Żołnierską, Wernyhory i Reduty Ordona. W związku z tym informujemy o czasowym przesunięciu przystanków. „Wernyhory” (w obu kierunkach) i „Brzozowskiego” (w kierunku centrum) dla linii tramwajowych 4, 5 i 7. Przystanki „Wernyhory” zlokalizowane zostaną za skrzyżowaniem z ul. Somosierry, przystanek „Brzozowskiego” zlokalizowany zostanie na wysokości ul. Lelewela.
Na odcinku od przystanku „Wernyhory” do przystanku „Brzozowskiego” ruch tramwajów będzie obywał się wahadłowo jednym torem według obowiązujących rozkładów jazdy. Na czas przebudowy trasy autobusów linii 53, 60, 74, 75, 80 i 105 nie ulegną zmianie.

Poprawi się bezpieczeństwo na ul. Wernyhory
Data ogłoszenia: 2016-06-02

Poprawi się bezpieczeństwo pieszych i kierowców na ważnym węźle komunikacyjnym w naszym mieście. We wtorek rozpoczęły się prace na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Żołnierskiej, Mickiewicza i Reduty Ordona. Zgodnie z zapisami umowy prace powinny zakończyć się jeszcze jesienią tego roku.

Połączenie kilku ulic o dużym natężeniu ruchu i skomplikowany układ drogowy powodował, że w tym rejonie dochodziło do kilkudziesięciu wypadków rocznie. Po przebudowie będzie wygodniej, ale przede wszystkim zdecydowanie bezpieczniej. Na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Żołnierskiej pojawi się rondo o średnicy 22m z jezdnią dwupasmową o szerokości 10m. Natomiast u zbiegu ulic Mickiewicza i Czorsztyńskiej będzie sygnalizacja świetlna. Poprawi się także komfort i bezpieczeństwo pasażerów i pieszych. Przebudowane zostaną chodniki oraz perony przystankowe (w tym przystanki autobusowo- tramwajowe), pojawi się nowa zieleń, mała architektura i oświetlenie. Po zmianach będzie to duży, ale jednocześnie przejrzysty i dobrze opracowany węzeł komunikacyjny. Projekt obejmuje także przebudowę torowiska tramwajowego wzdłuż ulic Żołnierskiej i Mickiewicza, na odcinku od ul. Samosierry do przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem z ul.Brzozowskiego.

Podstawowym założeniem dla tego projektu była poprawa bezpieczeństwa. Na wykonanie tej inwestycji uzyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Komisja oceniła projekt wysoko, dzięki czemu zadanie trafiło na ostateczna listę z dofinansowaniem ok.3 mln zł.

Stan obecny powoduje utrudnienia i uniemożliwia swobodne i wygodne dojście do przystanków i przejść dla pieszych. Bezpieczeństwo pasażerów i pieszych jest dla nas najważniejsze. Zmiany, które pojawią się w tym rejonie nie przewidują żadnych obiektów gastronomicznych ani handlowych. Odstępstwa od projektu powodowałyby utratę rękojmi. Wszystkie osoby, które do tej pory miały pozwolenie na zajęcie pasa drogowego w tym miejscu zostały poinformowane o planowanej przebudowie i o docelowych rozwiązaniach już w styczniu 2015 roku. ZDiTM był w stały kontakcie z przedsiębiorcami i w przypadku zainteresowania wskazywał alternatywne miejsca do prowadzenia działalności.

Czasowa organizacja ruchu

Budowa odbywać się będzie w dwóch Etapach. Dla obu ruch tramwajowy będzie utrzymany przez cały okres trwania budowy, a przystanki tramwajowe zostaną tymczasowo przesunięte o kilkadziesiąt metrów. W związku z przebudową spodziewamy się utrudnień w ruchu, prosimy kierowców o szczególną uwagę. Ruch kołowy w rejonie prowadzonych prac zachowany będzie jedynie wzdłuż jezdni północnej, pomiędzy ul. Brzozowskiego, a Wernyhory, z wjazdem w ulicę Wernyhory. Zamknięty będzie odcinek ulicy Janickiego oraz ulica Żołnierska pomiędzy Samosierry i Reduty Ordona. Pomiędzy ulicą Wernyhory oraz Reduty Ordona utrzymany zostanie ruch autobusów komunikacji miejskiej. Dopuszczony ruch autobusów zostanie także w relacji Czorsztyńska, Mickiewicza.

· Ruch linii autobusowych na relacji Wernyhory – Czorsztyńska/Reduty Ordona pozostanie bez zmian.

· Objazd od strony centrum – możliwy będzie dojazd do ulicy Wernyhory i dalej dojazd do ulicy Żołnierskiej zapewniony będzie poprzez ulice Wernyhory – Klonowica i Żołnierską

· Objazd od ulicy Czorsztyńskiej: od skrzyżowania z ul. Łukasińskiego, ulicami Łukasińskiego do Mickiewicza i dalej Wernyhory i Klonowica

· Objazd od strony Krzekowa: ulicami Samosierry, Łukasińskiego do Mickiewicza.

· Objazd od Klonowica: ulicami Klonowica, Żołnierską, Samosierry, Łukasińskiego do Mickiewicza

· Objazd od Szerokiej: ulicami Szeroką, Sosabowskiego, Łukasińskiego do Mickiewicza

Prosimy kierowców i pasażerów o zapoznanie się ze zmianami.

Projekt, który będzie realizowany uzyskał pozytywną opinię policji w zakresie stałej organizacji ruchu. Koszt inwestycji, którą prowadzi ZUE S.A to 9 mln 750 tys. zł. Zgodnie z warunkami umowy prace powinny zakończyć się do dnia 19.10.2016r.

Awaria Mostu Cłowego
Data ogłoszenia: 2016-05-31

Od 30 maja, do odwołania zostaje zamknięty w kierunku Dąbia Most Cłowy. W kierunku miasta przejezdny będzie tylko dla aut o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i komunikacji miejskiej, jedną nitką.

W poniedziałek po południu wędkarze poinformowali służby o głośnym huku, który dobiegał spod mostu. Na miejsce zdarzenia wezwano Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ZDiTM, Policję i rzeczoznawcę w zakresie konstrukcji mostowych. Po analizie powstałych uszkodzeń podjęto decyzję o częściowym zamknięciu mostu, gdyż pojawiły się elementy, które budzą wątpliwości fachowców.

Awarii uległy stalowe cięgna sprężające umieszczone w opasce żelbetowej, wykonanej pomiędzy belkami. Zniszczeniu uległa część cięgien w przęśle od strony centrum, pasmo po stronie południowej. Dodatkowo stwierdzono zarysowania poprzecznicy i pęknięcie opaski żelbetowej.

Zlecimy wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej przegląd szczegółowy, określający rozmiar awarii i uszkodzeń konstrukcji, który będzie podstawą ekspertyzy wraz programem naprawczym. Nie możemy jednoznacznie podać informacji kiedy nastąpi naprawa i otwarcie obiektu dla ruchu.

Most został oddany do użytku w 1960 roku. Przechodził gruntowny przegląd w 2013 roku – zgodnie z prawem budowlanym musi to następować co 5 lat. Dodatkowo przegląd roczny w listopadzie zeszłego roku oraz 3 miesiące temu oględziny. Nic nie wskazywało na to, że może dojść do tego typu awarii.

Nie wykluczamy, że powodem zaistniałej sytuacji mógł być przeładowany pojazd ciężarowy.

Most będzie częściowo zamknięty dopóki nie będzie pełnej gwarancji, że nie stanowi on niebezpieczeństwa dla kierowców. Prosimy zatem o wybór tras alternatywnych. Pasażerów komunikacji miejskiej informujemy, że ruch w kierunku centrum odbywał się będzie bez zmian. Osoby jeżdżące autobusami linii 56,72,73,93,96 i C uspakajamy, pojazdy będą kierowane objazdami, ale komunikacja do Dąbia nie zostanie przerwana. Zwieszony czasowo zostanie przystanek „Księżnej Anny”.


Charakterystyka mostu

rok budowy obiektu 1957-60, oddany do eksploatacji w kwietniu 1960 r.,

nośność 30 ton , klasa obiektu C

długość całkowita obiektu 204.85 m.,

szerokość 18,3 m,

konstrukcja betonowa sprężona.

Remonty

rok 1978 - remont obejmował zabezpieczenie kabli liniowych i poprawę odwodnienia,

rok 1993 - remont dotyczył naprawy izolacji, nawierzchni i urządzeń dylatacyjnych,

rok 1994 - wykonano wzmocnienie obu przyczółków, które były w stanie przed awaryjnym,

rok 1998 - remont obejmował ponownie nawierzchnie i dylatacje,

lata 2008 - 2010 - remont przęsła środkowego polegający na wymianie dylatacji, części pomostu, remontu łożysk stalowych w przegubach, naprawę i iniekcje rys i pęknięć, naprawę ubytków oraz wykonanie powłok ochronnych. Wykonano również poszerzenie chodników poprzez wydłużenie wsporników chodnikowych o 0.25m.

Zmiana trasy i rozkładu dla linii 80
Data ogłoszenia: 2016-05-30

Informujemy, że od 1 czerwca zmianie ulega rozkład jazdy dla autobusów linii 80. Ze względu na wygodę pasażerów będą one kursowały na wydłużonej trasie - Zakłady Piekarnicze - Ludowa. Do przystanku "Rugiańska" autobus będzie jechał dotychczasową trasą linii 80, dalej do "Ludowej" trasą linii 69. Obowiązywać będzie następująca częstotliwość kursowania:

dni powszednie do godziny 19:00 - ok. 24 minuty
dni powszednie po godzinie 19:00 i w dni świąteczne co 40 minut.
Prosimy pasażerów o uwagę przy planowaniu podróży.

Remont kasy na pl. Rodła
Data ogłoszenia: 2016-05-25

Informujemy, że od 13 czerwca do 15 sierpnia, z powodu remont, nieczynna będzie kasa biletowa na pl. Rodła. W tym czasie do dyspozycji pasażerów będzie punkt przy ulicy Kołłątaja i na Bramie Portowej, które są czynne od poniedziałku do piątku 6:00-20:00. Kołłątaja także w soboty i niedzielę 8:00-16:00. Ponadto na pl. Rodła znajdują się 2 automaty biletowe doładowujące karty SKA i sprzedające bilety jednorazowe. Przypominamy także, że bilety można zakupić również przez internet i poprzez moBilet i SkyCash, a w tej drugiej aplikacji dodatkowo bilety okresowe.

Chcemy usprawnić pracę i ułatwić zakup biletów, dlatego po remoncie udostępnimy pasażerom dwa okienka kasowe. O zamknięciu informujemy z wyprzedzeniem, aby do zmian mogli się przyzwyczaić pasażerowie, którzy bilety okresowe kupują właśnie na pl. Rodła.

Utrudnienia przepraszamy.

Zaprojektuj wiatę przystankową i wygraj konkurs architektoniczny
Data ogłoszenia: 2016-05-24

Jesteś studentem lub absolwentem Wydziału Budownictwa, Architektury, Akademii Sztuki? Masz pomysł na ciekawą wiatę przystankową? Pokaż co potrafisz, puść wodze fantazji i wygraj konkurs.W Szczecinie buduje się coraz więcej osiedli, jedno z nich niebawem pojawi się w okolicy Redy. Dzięki współpracy z deweloperem mieszkańcy naszego miasta mogą mieć wpływ na wygląd przystanków autobusowych przy ulicy Cukrowej. 19 maja ogłoszony został Konkurs architektoniczny na projekt wiat, które staną w okolicy nowych budynków. Udział mogą w nim wziąć studenci i absolwenci wydziałów związanych z budownictwem i architekturą. Prace należy dostarczyć organizatorowi do 11 lipca, a ogłoszenie wyników nastąpi 19 lipca. Projekt musi być zgodny z regulaminem i przepisami ruchu drogowego.

Wiata musi mieć taką szerokość, aby została zachowana odległość od jej krawędzi do jezdni - 1,5 m w przypadku gdy jest zatoka autobusowa lub 2,5 m gdy zatoki nie ma.

Boki wiaty powinny być przeszklone, a jej szerokość dostosowana do tego aby umieścić na niej informację z nazwą przystanku oraz numerami linii.

W środku powinna być umieszczona gablota (zamykana i podświetlana) o wymiarach ok. 110 x 110 cm dostosowana do umieszczania w niej rozkładów jazdy na folii magnetycznej.

Na dachu powinien być zamontowany znak informujący o przystanku autobusowym (D-15).

Nazwa przystanku musi być widoczna

Liczy się ciekawy pomysł i spójność koncepcji. Prace oceniać będą przedstawiciele Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz firmy Alsecco.


W Szczecinie jest w tej chwili prawie 600 wiat przystankowych, w tym roku ta ilość wzrośnie o około 50. Wiaty mają chronić pasażerów przed deszczem i wiatrem, dać możliwość komfortowego czekania na transport. Te, które zostaną ustawione przy ulicy Cukrowej zakupi organizator konkursu.

Szczegóły i regulamin znajdują się na stronie www.alsecco.szczecin.pl/konkurs.html


Testy świateł w Zdrojach
Data ogłoszenia: 2016-05-23

W piątek w Szczecinie testowane było pierwsze w Polsce "inteligentne" oświetlenie. Światła akomodacyjne włączone były do godziny 22, a ruch cały czas obserwowali przedstawiciele firmy Fabema GmbH i odpowiednie służby. Sytuacja, która miała miejsce na skrzyżowaniu ulicy Walecznych z ulicą Pszenną, Mączną i Poczdamską jest analizowana. Program w urządzeniach zostanie zmieniony, a do testowania takiego rozwiązania wrócimy najprawdopodobniej w najbliższy piątek.

Detektory ruchu i kamery, które są elementem całego systemu zadziałały prawidłowo, zmienić należy program wyświetlania. Największy problem z przejazdem mieli kierowcy wyjeżdżający z ulicy Walecznych. Należy zauważyć, że chociaż sytuacja z piątku nie spełniła naszych oczekiwań, nie rezygnujemy z testowania mobilnej sygnalizacji świetlnej o pełnej akomodacji. Warto dodać, że Szczecin jest pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się na takie rozwiązanie.

Testy sygnalizacji mobilnej o pełnej akomodacji są możliwe dzięki współpracy Gminy Miasto Szczecin z firmą Fabema GmbH oraz Biurem Inżynierskim „DAMART” Kraśniański i Wspólnicy Sp. J. Gmina nie poniesie żadnych kosztów związanych z ustawieniem i działaniem urządzenia.

Tramwaj historyczny na trasie podczas Nocy Muzeów
Data ogłoszenia: 2016-05-19

Ma 54 lata i choć czasy świetności dawno za sobą, to nadal budzi duże zainteresowanie i sprawia, że nikt nie przechodzi obok niego obojętnie. Wagon 4N pojawił się 21 maja na trasie. Tramwaj specjalnej linii zostanie uruchomiony na prośbę Muzeum Techniki i Komunikacji. Przejazd tym historycznym pojazdem bębył bezpłatny.
fot. www.stmkm.szczecin.pl

Dodatkowy tramwaj ruszył na trasę podczas nocy muzeów. Specjalna linia oznaczona jako M kursowała pomiędzy ul. Potulicką, a Lasem Arkońskim 21 maja. Ułatwiło to dojazd do muzeów w centrum miasta i Muzeum Techniki i Komunikacji.


Nowe ronda w Szczecinie
Data ogłoszenia: 2016-05-18

Kolejne 2 ronda pojawiły się w naszym mieście w tym tygodniu. W pierwszym etapie zmieniło się oznakowanie pionowe i poziome. Na ulicach namalowane zostały wyspy najazdowe o promieniu 10 metrów w przypadku ulicy Goleniowskiej i 7 metrów na ulicy Golisza. Oba miejsca są także oznaczone punktami odblaskowymi. Zmiany wprowadzane były w nocy z piątku na sobotę (20 – 21 maja). Prace zakończyły się w sobotę nad ranem, aby kierowcy zdążyli się zapoznać z nowym układem w weekend, przed poniedziałkowym szczytem komunikacyjnym.

Na ulicy Golisza powodem utworzenia ronda jest bliskość kilku włączeń dróg wewnętrznych w jednym punkcie, co stwarza problemy z włączeniem się do ruchu.W przypadku ulicy Goleniowskiej wprowadzenie takiej zmiany organizacji ruchu w jest zamysłem pilotażowym. To skrzyżowanie charakteryzuje się bardzo dużym ruchem pojazdów w tym również pojazdów ciężarowych. W związku z powyższym w porannych oraz popołudniowych godzinach szczytu pojazdom wyjeżdżającym od strony ul. Pomorskiej trudno włączyć się w relację ulic z pierwszeństwem przejazdu.

Po zmianach zwiększy się ilość pojazdów włączających się do ruchu z ulicy Pomorskiej i Racławickiej, jednak trzeba sprawdzić jak duże utrudnienie spowoduje to dla kierowców wjeżdżających z ulicy Goleniowskiej i Newtona. Planowane są w związku z tym okresowe badania płynności ruchu, na podstawie których zapadną ostateczne decyzje dotyczące stałej organizacji ruchu. Analiza sytuacji w tym rejonie będzie trwała 3-6 miesięcy.

Naprawy i nowe chodniki. Poprawia się bezpieczeństwo i wygoda pieszych
Data ogłoszenia: 2016-05-16

Sukcesywnie będzie się poprawiał stan chodników w różnych miejscach w naszym mieście. Powstaną także nowe ciągi piesze, tam gdzie ich jeszcze nie ma. Będzie wygodniej i bezpieczniej. W Szczecinie zmiany obejmą wiele miejsc.

Niebawem poprawy bezpieczeństwa i komfortu można się spodziewać na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Górnej, na ul. Okulskiej, ul. Rudej, ul. Dyngusowej, w kilku miejscach na osiedlu Bukowo, Kasztanowym i wielu innych. To dopiero początek prac ułatwiających przemieszczanie się pieszym.

ul. Szosa Polska - prace polegają na wybudowaniu chodnika na odcinku od ul. Szosa Polska do ul. Górnej po stronie lewej. W tej chwili nie ma tam chodnika, a jego pojawienie się poprawi dojście do domów i pobliskiego kościoła.

ul. Okulska – wybudowanie chodnika w tym rejonie będzie wiązało się z dodatkowymi pracami ze względu na duże pochylenie ulicy. Wycięte będą kolidujące w tej chwili drzewa, ale pojawią się w zamian nowe nasadzenia. Podczas prac na tej ulicy zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.

ul. Dyngusowa – pojawią się nie tylko nowe chodniki i oświetlenie LED, ale także przebudowana zostanie jezdnia. Prace będą się obywały w ciągu ul. Dyngusowej na odcinku od ul. Jasełkowej do ul. Sobótki .

Zmiany będą także na ulicach: pl. Witosa, Unisławy, Dębogórskiej, Ogrodniczej, Krokusowej, Małego Księcia, Małego Księcia, Piotrusia Pana, Jasia i Małgosi, Komuny Paryskiej, Rugiańskiej, Parkowej, Malczewskiego, Broniewskiego, Arkońskiej, Chopina, Powstańców Wielkopolskich. Na tym jednak nie kończymy, jeszcze w tym roku ogłosimy przetargi, w ramach których chodniki pojawią się lub będą naprawione także w innych miejscach w naszym mieście.

Nowości w aplikacji SkyCash
Data ogłoszenia: 2016-05-06

Nowe możliwości w aplikacji mobilnej SkyCash. Uruchomiona została sprzedaż wszystkich biletów okresowych z wyjątkiem tych z ulgą rodzinną, które są dostępne tylko na kartach SKA. Będzie jeszcze łatwiej i wygodniej zaopatrzyć się w bilety.
Aplikacja SkyCash funkcjonuje w Szczecinie od marca 2014r. W ofercie do tej pory były dostępne jedynie bilety jednorazowe, dobowe i wielodobowe oraz bilet rodzinny weekendowy wielodniowy.Na stronach SkyCash pojawił się nowy regulamin informujący o sposobie zakupu biletu okresowego. Na szczególną uwagę zasługują informacje dotyczące zakupu biletu okresowego imiennego. Kupując taki bilet należy wpisać podstawowe informacje dotyczące użytkownika biletu (dane osobowe, miejsce zamieszkania, pesel). W przypadku zakupu biletu imiennego na jedną linię PASAŻER SAM WYBIERA NR LINII, na którą chce kupić bilet miesięczny. Prosimy żeby szczególnie zwrócić uwagę na wybór linii, pomyłka w wyborze rodzi konsekwencje w postaci mandatu, jeżeli pasażer wsiądzie nie do tego pojazdu, na który ma wykupiony bilet. Zasada ta dotyczy biletów na linie zwykle jak i pośpieszne. Aplikacja daje również możliwość zwrotu biletu do trzeciego dnia terminu ważności biletu, zgodnie z zasadami opisanymi w Zarządzeniu Prezydenta w Regulaminie przewozu osób i rzeczy. Od 4 dnia zwrot tylko w kasie głównej ZDiTM.

Zamknięcie ul. Wiosennej
Data ogłoszenia: 2016-05-04

Ważna informacja dla kierowców! 5 maja została zamknięta ulica Wiosenna. Jej przebudowa ma poprawić połączenie północ – południe, łącząc dzielnicę Dąbie z osiedlami Słoneczne, Bukowe, Majowe, a także usprawnić dostęp do przebudowanej ulicy Andrzeja Struga. Dzisiaj nastąpiło przekazanie placu budowy. Wykonawca – firma Strabag sp. z o.o, ma czas na wykonanie prac do 22 września.


Informacja o objazdach i zamknięciu ulicy została ustawiona 4 maja. Ruch będzie skierowany na ulicę Gryfińską, od skrzyżowania z zamkniętą ulicą Wiosenną, do skrzyżowania z ulicą Struga, następnie ulicą Struga do Łubinowej. Planowany objazd do ulicy Jesiennej także będzie poprowadzony ulicą Gryfińską. Odpowiednio oznaczone będą także wjazdy do obiektów handlowych i usługowych.
W ramach przebudowy wykonane zostaną dwie jednie, chodniki, ścieżki rowerowe, oraz oświetlenie uliczne. Prace nie ominą także skrzyżowań i zjazdów na tym odcinku drogi. Poprawi się skomunikowanie prawobrzeżnych dzielnic, a przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych i kierowców.
Kompleksowa przebudowa ulicy poprawi bezpieczeństwo kierowców oraz powiązania międzyosiedlowe w dzielnicach prawobrzeżnych. Łatwiejszy będzie dostęp mieszkańców dzielnicy Dąbie do obiektów handlowych i usługowych znajdujących się w tej części miasta, a także mieszkańców osiedli sąsiadujących z ul. Struga, do dworca PKP i trenów rekreacyjno – sportowych, okolic lotniska i jeziora Dąbie. Wartość umowy wynosi 7 569 959,71 PLN (brutto). Łączna długość przebudowanego odcinka to 570m. Zakończenie inwestycji planowane jest do 22 września 2016.

Uwaga dodatkowe zmiany w komunikacji!
Data ogłoszenia: 2016-04-29

W związku z zakończeniem remontu Dworca Głównego zlikwidowany został tymczasowy przystanek Dworzec Główny Kolumba ( dla linii 3,6,70, 528 ) w obu kierunkach. Skrócona zostanie także trasa linii autobusowej 75 do wyremontowanego budynku. Wyłączony z trasy będzie przystanek przy starej kładce nad peronami. Informujemy również, że od 1 maja zmieni się rozkład jazdy dla linii 75.

Od 1 maja na trasie linii 66,71,73,77 i 79 w kierunku ulicy Wiosennej zostaje uruchomiony dodatkowy przystanek "Struga zajezdnia" na żądanie. Będzie on wspólny z liniami 65, 531 i 532. Przypominamy także, że 1 i 3 maja komunikacja miejska kursuje według rozkładów świątecznych, a kasy biletowe ZDiTM są nieczynne. 2 maja zawieszona zostanie linia D.

Prosimy pasażerów o uwagę i dokładne planowanie podróży.

Zakaz parkowania
Data ogłoszenia: 2016-04-27

Przed weekendem majowym w okolicy Trasy Zamkowej pojawiły się znaki informujące o zakazie parkowania. Sprawa dotyczy ulicy Duszyńskiego i zjazdu do ul. Panieńskiej. Prosimy kierowców o zapoznanie się ze zmianami.Wały Chrobrego i jego okolice są jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w naszym mieście. Niestety dojazd w kierunku Bramy Królewskiej i zjazd pod Trasę Zamkową był utrudniony przez nielegalnie parkujące w tym rejonie samochody. Zwracali na to uwagę mieszkańcy oraz szczecińskie media. Nielegalne parkowanie powodowało nie tylko wspomniane utrudnienia w ruchu, ale także realne niebezpieczeństwo. W związku z tym od 30 kwietnia parkowanie wzdłuż ul. Duszyńskiego oraz na zjeździe do ul. Panieńskiej będzie jednoznacznie zakazane. Pojawi się oznakowanie pionowe i poziome, a niestosowanie się do nich będzie powodowało odholowanie samochodów i mandaty.
Bardzo prosimy kierowców o zapoznanie się ze zmianami i stosowanie do obowiązujących przepisów.

Zmiany na przystankach
Data ogłoszenia: 2016-04-26

Od kilku dni na przystankach pojawiają się małe słupki, na które przekładane są kosze. Znikają natomiast te duże słupy z tabliczkami. To nie oznacza oczywiście, że nie będzie rozkładów jazdy.Zmiany dotyczą 100 przystanków. Do połowy czerwca w wybranych miejscach znikną słupy, do których potwierdzone są teraz kosze i rozkłady jazdy. Wszystkie informacje dla pasażerów pojawią się w gablotach na wiatach. Kosze natomiast będą zamontowane obok. Dzięki temu więcej miejsca zrobi się dla osób oczekujących na transport, wygodniejsze będzie także wsiadanie i wysiadanie z pojazdów.
Niebawem, w centrum miasta pojawią się także 43 kosze betonowe, dopasowane wizualnie do koszy, które były ustawiane w ramach miejskich inwestycji. Zamontowane zostaną na pl. Rodła, ul. Niepodległości, pl. Żołnierza Polskiego, pl. Armii Krajowej i na Rynku Siennym.

40 ton odpadów tygodniowo
Data ogłoszenia: 2016-04-25

Każdego dnia w ramach robót publicznych na ulicach naszego miasta pracuje ok 60 osób. W zeszłym tygodniu pracowników ZDiTM, którzy zebrali łącznie 40 ton odpadów, można było spotkać na terenie n/w Rad Osiedli :

Pomorzany – ulice: Powstańców Wielkopolskich, Dunikowskiego, Starkiewicza, Św. Józefa, Południowa, Milczańska, Tama Pomorzańska, Szczawiowa.
Pogodno – ulice: Kutrzeby, Hubala, Witkiewicza.
Łękno – ulica: Zaleskiego.
Świerczewo – ulice: 26 Kwietnia, Jodłowa, Santocka, Derdowskiego.
Płonia Śmierdnica Jezierzyce– ulice: Przyszłości, Pyrzycka, Topolowa, Tartaczna.
Międzyodrze Wyspa Pucka– ulica: Hryniewieckiego
Śródmieście Zachód – ulice: Narutowicza, Piastów, Krzywoustego, Kopernika.
Turzyn– ulice: Boh. Warszawy, Ks. Witolda, Sikorskiego, PułaskiegoPrace mają na celu utrzymanie czystości pasa drogowego i terenów miejskich Dodatkowo wykonano 16 alertów dotyczących prac porządkowych i likwidacji dzikich wysypisk zlokalizowanych w rejonie ulic : Ku Słońcu, Żródlana, Szosa Polska, Serbska, Santocka, Koralowa, Klonowica, Litewska, Łukasińskiego, Zniwnej, Wojska Polskiego, Hryniewieckiego, Generalska, Mierosławskiego, Robotnicza, Nad Odrą. W tym roku zebrano już z terenu miasta Szczecin ponad 660 ton odpadów.

Pasy w okolicy pl. Żołnierza
Data ogłoszenia: 2016-04-25

Poprawiło się bezpieczeństwo kierowców i pieszych w centrum miasta. Pojawiło się oznakowanie poziome przy pl. Żołnierza na trasach wyjazdowych z miasta. Kierowcy ciągle mają do dyspozycji 3 pasy ruchu na drodze od Kaskady w kierunku Trasy Zamkowej. Zmianą jest wydzielenie dodatkowego miejsca na jezdni dla rowerzystów. Malowanie w tym rejonie jest początkiem odświeżenia lub wykonania oznakowania poziomego w naszym mieście.


Czy wiesz, że...
Data ogłoszenia: 2016-04-20

„Czy wiesz, że w latach 2013-2015 wydaliśmy 364 620, 36zł na naprawę zdewastowanych wiat przystankowych? Jest to równowartość zakupu i montażu ok 100 nowych wiat.” Takie informacje pasażerowie będą mogli zobaczyć w 300 miejscach w naszym mieście.W Szczecinie jest w tej chwili prawie 600 wiat przystankowych, w tym roku ta ilość wzrośnie o około 50. Wiaty mają chronić pasażerów przed deszczem i wiatrem, dać możliwość komfortowego czekania na transport. Niestety wiele z nich jest bezmyślnie niszczonych, stąd pomysł na akcję „Czy wiesz, że...”. Do końca kwietnia na przystankach pojawi się 300 naklejek o dewastacji ogólnej oraz 114 takich, które będą dotyczyły konkretnego miejsca. Przy ulicy Orłowskiej na przykład przez 3 lata wydaliśmy ponad 10 tysięcy złotych na naprawy!

Mamy nadzieję, że to uzmysłowi szczecinianom jak ogromne wydatki ponosimy przez wandalizm. Liczymy także na to, że to uczuli innych pasażerów na sytuacje, w których ktoś niszczy przystanki.

W najbliższym czasie komfort oczekujących na transport poprawi się na ul. Strzałowskiej, ul. Witkiewicza i przy Placu Tobruckim, tam w pierwszej kolejności pojawią się nowe wiaty przystankowe.

Transport na żądanie
Data ogłoszenia: 2016-04-15

Transport na żądanie wystartował! Mieszkańcy Podjuch mogą wygodnie dojechać do pętli autobusowej i do domu. Wystarczy zadzwonić pod numer 91 48 00 401 i zamówić transport, na wybrany spośród 11 przygotowanych przystanków.Usługa „Transport na żądanie” jest to innowacyjna forma wsparcia regularnej komunikacji miejskiej. Ułatwiamy mieszkańcom peryferyjnych, górzystych partii Podjuch dostęp do linii autobusowych – Pętli Podjuchy. Pasażerowie po skontaktowaniu się z naszym dyspozytorem, a w maju po zalogowaniu do specjalnego systemu, mogą zamówić na konkretną godzinę autobus, który później dowiezie ich na pętle lub na wybrany przystanek. Pojazd zabiera jednorazowo 20 osób, a o godzinie planowanej podróży decyduje pierwsze zgłoszenie. Czas i trasa przejazdu jest różna, ponieważ godzina i start pierwszego kursu może być każdego dnia inny. Celem jest zebranie i dowiezienie zainteresowanych pasażerów w miejsce dogodnej przesiadki na autobusy komunikacji miejskiej – Pętlę Podjuchy lub do domów z pętli właśnie, w 15 min.Po rozmowach z Radą Osiedla wytypowano kilkanaście miejsc, z których odjeżdża Bus na telefon.

1. Pętla Podjuchy
2. Granitowa ( dla wysiadających )
3. Chojnicka
4. Mielecka
5. Sąsiedzka
6. Chromowa
7. Grzegorzewskiej
8. Wschodnia
9. Chełmińska
10. Miechowska ( dla wysiadających )

Umowa została podpisana z firmą PKS do końca roku. W ramach Transportu na żądanie przygotowane są 3 autobusy, kursują jednocześnie 2. Do dyspozycji mieszkańców są przez 10 godzin na dobę w dni powszednie. Jeśli zajdzie potrzeba kursowania także w weekendy będziemy wprowadzali dogodne zmiany, tak żeby mieszcząc się w ustalonym w umowie limicie godzin, dopasować czas kursowania dla wygody mieszkańców. W pierwszym etapie zgłoszenia są przyjmowane tylko telefonicznie pod numerem telefonu 914800401. W maju uruchomiony zostanie specjalny portal, na którym po zalogowaniu będzie można rezerwować autobus także przez internet.

Ułatwienie dla żeglarzy
Data ogłoszenia: 2016-04-12

Od najbliższego weekendu dojazd z Placu Rodła na miejską przystań przy ulicy Przestrzennej zajmie żeglarzom 16 min. Od 16 kwietnia, przez cały sezon, autobus linii C będzie się zatrzymywał na przystanku Camping na żądanie.W trakcie sezonu, który trwa od kwietnia do października na samą tylko przystań Centrum Żeglarskiego przyjeżdża kilkaset osób miesięcznie, na sąsiadujących marinach ruch także jest spory. Do tej pory dojazd nad Jezioro Dąbie był trudniejszy, ponieważ wszystkie autobusy ruszały z Basenu Górniczego. Nie było żadnego, który dojeżdżał bezpośrednio z miasta. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i turystów, autobus linii C będzie zatrzymywał się na przystanku Camping na żądanie sezonowo od 1 kwietnia do 31 października.

Ratujemy Bufo bufo
Data ogłoszenia: 2016-04-05

Ponad 2700 osobników Bufo bufo zostało uratowanych w 2015 roku przed tragiczną śmiercią pod kołami samochodów. Wiosenna akcja ratunkowa właśnie trwa, przez ulicę Smoczą już przenieśliśmy 1500 płazów. Ropucha szara, bo o niej właśnie mowa, jest gatunkiem chronionym i właśnie migruje do miejsc rozrodu, przez drogę publiczną.Ropuchy migrują w okolice Stawu Jeziorna dlatego na ok. 450 metrowym odcinku drogi - ulicy Smoczej w Szczecinie, w kierunku wiaduktu autostrady oraz na ok. 110 metrowym odcinku drogi dojazdowej do posesji za strumieniem Jeziorna, zostało ustawione specjalne ogrodzenie, przez które ropuchy nie mogą przeskoczyć.
Żabiankę, czyli specjalistyczną siatkę o średnicy oczek ≤ 5 mm ustawiono wzdłuż ulicy w odległości 2 - 3 m od krawędzi drogi, a na drodze dojazdowej przy krawędzi drogi. Wykopano także dołki chwytne w odległości co 10-15 m wzdłuż całego ogrodzenia. Każdego dnia 3 razy na dobę obywa się kontrola dołków i przenoszenie podróżników.
W zeszłym roku Bufo bufo migrował do 13 kwietnia, jak będzie w tym roku, zobaczymy.


Informacja dotycząca reklam emitujących światło (w tym LED)
Data ogłoszenia: 2016-03-09

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, że z dniem 11.03.2016 r. kończy się 6 miesięczny  okres określony w art. 11 Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, na dostosowanie reklam emitujących światło widocznych przez kierującego pojazdem.
Tym samym, od dnia 12.03.2016 r., dla reklam emitujących światło usytuowanych w terenie zabudowy Gminy Miasto Szczecin w pasie drogowym lub w odległości, dla :
dróg gminnych – poniżej 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni ,
dróg powiatowych i wojewódzkich – poniżej 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
dróg krajowych - poniżej 10m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
dróg ekspresowych - poniżej 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
autostrad - poniżej 30m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
niedopuszczalne jest wyświetlanie ruchomych obrazów, stosowanie efektów wizualnych i przerw pomiędzy kolejno wyświetlanymi informacjami oraz minimalny czas prezentacji wizualnej musi być dłuższy niż 10 sekund.

Niedostosowanie reklam do powyższych przepisów zagrożone jest sankcjami wynikającymi z Kodeksu wykroczeń :

„Art. 63b. § 1. Kto umieszcza reklamę, o której mowa w art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 i 774) z naruszeniem warunków jej sytuowania określonych w art. 42a tej ustawy, o gabarytach większych niż dopuszczalne lub wykonane z wyrobów innych niż dopuszczalne,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy, lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.”.

9 Maja - otwarcie ofert
Data ogłoszenia: 2016-03-02

Dzisiaj (2.03.2016 r.) nastąpiło otwarcie ofert dot. zadania pn. „Przebudowa ul. 9 Maja - etap III, IV, V, VI”, w formule zaprojektuj i zbuduj.
Kryterium w postępowaniu jest cena oraz okres rękojmi.
Wpłynęły 3 oferty:
Eurovia Polska S.A. – 4 653 628,48 zł, oferując udzielenie rękojmi za wady na okres 72 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego robót i przekazania do eksploatacji,
Strabag – 5 750 439, 19 zł, oferując udzielenie rękojmi za wady na okres 72 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego robót i przekazania do eksploatacji,
Konsorcjum firm: ELBUD s.c. Jarosław Sajewicz i Elżbieta Tomasiak i Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Budowlanych ELJOT Jacek Luterek – 4 587 900, 00 zł , oferując udzielenie rękojmi za wady na okres 72 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót i przekazania do eksploatacji.
Zamawiający na to zadanie zamierzał przeznaczyć kwotę 5 615 251, 23 zł.
Obecnie komisja weryfikuje oferty pod względem formalno – prawnym.
Zakres poszczególnych etapów został określony:
Etap III - ul. 9 Maja w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Ruską do posesji nr 15.
Etap IV- ul. 9 Maja w Szczecinie na odcinku od mini ronda w rejonie budynku nr 76 do posesji nr 28.
Etap V - ul. 9 Maja w Szczecinie na odcinku od posesji nr 28 do budynku nr 6.
Etap VI - ul. 9 Maja w Szczecinie na odcinku od budynku nr 6 do posesji nr 17 na ul. Legnickiej.
Zadanie ma na celu przebudowę ulicy wraz z uregulowaniem stanu prawnego pasa drogowego i uporządkowaniem miejsc parkingowych. Zakończenie ww. inwestycji wraz z zrealizowanym przez ZDITM w 2015 r. etapem I II, zapewni kompleksową przebudowę ulicy 9 Maja na całym odcinku.

Podpisanie umowy na przebudowę układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia, Rayskiego i Malczewskiego
Data ogłoszenia: 2016-03-01

Dzisiaj (1.03.2016 r.) podpisana została umowa z firmą Strabag na realizację zadania pn.: "Przebudowa układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia, Rayskiego i Malczewskiego w Szczecinie", na zasadzie zaprojektuj i zbuduj, Wykonawca za kwotę 1 613 570,47 zł zobowiązany został do opracowania dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami. Dokumentacja ta musi zostać opracowana w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie przystąpienie do robót budowlanych, które obejmą m.in.: likwidację schodów zewnętrznych po obu stronach al. Wyzwolenia oraz schodów prowadzących na przystanki tramwajowe, wykonanie dodatkowo dwóch przejść dla pieszych przez al. Wyzwolenia tj. w miejscu obecnego przejścia podziemnego i w rejonie CH Galaxy, przed skrzyżowaniem z ul. Rayskiego, przebudowę ciągów pieszych i rowerowych, obniżenie krawężników na wysokości nowych przejść dla pieszych, przebudowę peronów tramwajowych w zakresie dojścia do nowego przejścia, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz rozbudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej.
Wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych powinno zakończy się w ciągu 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.Przedmiotowe prace nie będą wiązały się z likwidacją przejścia podziemnego. Przejście podziemne nadal będzie funkcjonować jedynie bez możliwości wejścia na perony tramwajowe, na które prowadzić będzie nowy ciąg pieszy, dostoswany dla osób niepełnosprawnych jak również osób z wózkami dziecięcymi. W ramach prac odświeżone zostanie przejście podziemne i schody zejściowe.


Data ogłoszenia: 0000-00-00


^ do góry

Dział Gospodarczego i Inżynieryjnego Zajęcia Pasa Drogowego
Dział Utrzymania Pasa Drogowego
Dział Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej
Dział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

  

AKCJA ZIMA

  

ODBIÓR POJAZDÓW HOLOWANYCH Z DROGI

  

WYKONANIE ZADAŃ W LATACH 2010-2015

  

PLAN WYKONANIA ZADAŃ W 2016r.
 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OGŁOSZENIA

KONTAKT

BAZA TELEADRESOWA

INNE STRONY
 

 
 

 
Copyright (c) ZDiTM Szczecin 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone
Optymalizacja pod Internet Explorer 6.0
webmaster: webmaster@zditm.szczecin.pl